Protocollen

Door het werken volgens protocollen weten alle betrokkenen precies wat de onderlinge afspraken zijn, welke zorg u als patiënt krijgt in elke fase van de aandoening en wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. Dat voorkomt onduidelijkheden. Daarbinnen is echter meer dan genoeg ruimte om aan iedereen ook die zorg te geven die bij zijn/haar situatie past. Zorg op maat dus. Hieronder vindt u de verschillende protocollen.