App bekijken

Netwerk Artrose App

We zien het gebruik van de netwerk artrose app stijgen. Toch zijn er nog praktijken die geen gebruik maken van de app. De aanpak van ons netwerk artrose is gebaseerd op stepped care, met gebruik van de app. Het is daarom noodzakelijk dat iedereen de app gebruikt. Mocht je vragen hebben of hulp nodig neem contact op met Sigrit de Jongh (info@bnw.nl). 

Downloaden en installeren

Inzicht in de App door de therapeut

Om de App te kunnen inzien klik je op de volgende link: https://netwerkartrose.patientjourneyapp.com/web 

Voor een toegangscode neemt je contact op met Sigrit de Jongh: info@bnw.nl

Vragen over de App

Onderstaande vragen kwamen voort uit de laatste brainstormsessie van netwerk artrose:

Welke data verzamelen we op dit moment?

Wij als fysiotherapeuten leveren de volgende data aan via het LDF;

Hebben we als netwerk dan geen extra administratie?

Nee, wij hebben de KNGF richtlijn bij ons netwerk als uitgangspunt. Deze geeft aan dat de bovenstaande data verzameld dient te worden. Als jouw EPD de data kan koppelen met het LDF is dit geen extra handeling voor de therapeut. 

 

Als ik de app gebruik, kan ik dan ook een papieren versie gebruiken?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten gebruik maken van de app. Inmiddels heeft 90% van de Nederlanders, ook op hogere leeftijd een smartphone en voldoende handigheid om de app te gebruiken. Er komt nog een papieren versie van de oefeningen. Alle informatie over de app komt ook op onze website www.netwerkartrose.bnw.nl.